REFERENCERAndelsboligforeningen Dalgasparken

Billund Kommune

Grindsted El- og Varmeværk

Fynsgade Plejecenter

Grindsted Kirke

Grindsted Sygehus

Stenderup Kirke

Sydtoftens Plejecenter

Vestre Skole GrindstedKONTAKTGrindsted Malerforretning
GRUNDLAGT I 1985 AF MALERMESTER HARRY MØLLER PEDERSEn

UDFØRER MALERARBEJDE I HØJ KVALITET FOR BÅDE PRIVATE OG ERHVERVMALERMESTER HARRY MØLLER PEDERSEN
TELEFON 21 47 85 05